Siirry sisältöön

Palvelut

AKA- JA KHK-ar­vio­lausun­not

Keskuskauppakamarin auktorisoiman ja hyväksymän ar­vioin­ti­asian­tun­ti­jan laajat arviolausunnot laaditaan kansainväliset arviointistandardit (IVS – International Valuation Standards) täyttävinä arviokirjoina. Arviolausunnot täyttävät vaativimmatkin arvionnin vaatimukset esim. pankeille ja kiin­teis­tö­no­mis­ta­jil­le yksittäisestä yrityksestä aina konsernitason päätöksetekoon. Ne sisältävät täydellisen kohteenkuvauksen sekä tarkasti perustellun markkina-arvon määrityksen.

Sup­peam­mat ar­vio­lausun­not, hin­ta­nä­ke­myk­set ja desktop-ar­vio­kir­jat

Arviolausunnot tarvitaan usein nopealla aikataululla tai kustannuksiltaan edullisempaan hintaan. Tällöinkin arviokirja laaditaan tinkimättömällä ammattitaidolla, hieman suppeammassa muodossa. Lausunnot sisältävät ytimekkäästi kaiken hyvältä arviokirjalta vaadittavan kiinteistötiedon ja arvonmäärityksen.

Kompakteja arviokirjoja voivat olla esimerkiksi suppea arviolausunto, hintanäkemys tai desktop-arviolausunto.

Kon­sul­toin­ti

Teemme kiinteistöjen arviointityötä myös esimerkiksi selvittämällä tilaajalle kohteen markkina-asemaa, auttamalla kohteen arvonmuodostuksen määrittelyssä tai laatimalla markkinointisuunnitelmia.

Toi­mi­ti­lat

Toimitila-arviot ja -analyysit kaikkialla Suomessa. Liiketilat, toimistotilat, tuotantotilat ja niiden muodostamat kiin­teis­tö­koko­nai­suu­det.

Asuin­kiin­teis­töt

Arviolausunnot omakotitaloista ja osakehuoneistoista asuinkerrostaloihin. Laajoista AKA ja KHK-arviokirjoista ja desktoppeihin niin yrityksille kuin yksityisille.

Eri­kois­kiin­teis­töt ja maa-alueet

Vaativat kohteet niin kartanoista kirkkoihin kuin kesämökeistä maa- ja met­sä­ta­lous­a­luei­siin tai tontteihin. Kuvassa Helsingin Wanha Satama-kiinteistö.

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.